Instagram nyereményjáték

Hivatalos játékszabályzat

„Manikűr Shellac 14 napig tartós lakkozással” nyereményjáték.

1. A nyereményjáték szervezője

A „Manikűr Shellac 14 napig tartós lakkozással” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a openbudapest Instagram profil (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A nyeremény

A Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a résztvevők között:

  • Ingyenes manikűr szolgáltatás CND Shellac 14 napig tartós lakkozással

A nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes játékosok helyett.

A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy jogosult.

A nyeremény értéke: 4.000 forint.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2018.04.18. 18.00 órától 2018.04.30. 12.00 óráig tart.

4. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik végrehajtották a posztban meghatározott lépéseket, miszerint:

  • Kedveld ezt a képet!
  • Kövess be minket Instagramon!
  • Írd meg nekünk kommentben, hogy Te milyen színeket szeretsz legjobban viselni a körmeiden, és
  • Jelöld meg két barátnőd, akik szintén örülnének egy manikűrnek Shellac lakkozással! (Használjátok a @ karaktert és kérünk, hogy egymást ne jelöljétek!)
  • Natúr körömmel érkezz hozzánk! (Fontos, hogy ne legyen épített körmöd!)

A játékosok a nyereményjátékban történő részvétellel elfogadják jelen játékszabályzat feltételeit.

A nyereményjáték időtartamának lejártát követően 1 db szolgáltatás kerül kisorsolásra. Szervező ezúton hívja fel a figyelmet, hogy a kisorsolt nyertesek helyébe akkor lépnek a tartaléknyertesek, amennyiben a nyertes az értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményéért.

A sorsolás időpontja: 2018. 05. 01. 11:00.

A nyertesek értesítése a sorsolást követő 3 munkanapon belül megtörténik. A nyertest a Szervező Instagram oldalán sztoriban és a Nyereményjáték posztja alatt értesíti. Amennyiben a nyertes a megkeresésre nem reagál 5 naptári napon belül, úgy nyereményétől elesik.

A nyeremény átadására a Nyereményjáték lezárultát követő 15 naptári napon belül kerül sor a nyertes által az előzetes egyeztetést követően kijelölt időpontban.

Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, amely esetében nem tett eleget a 4. pontban megjelölteknek. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek.

Jelen játékszabályzat elfogadásával a jelentkező tudomásul veszi, hogy a játékban csak 18. életévét betöltő, magyarországi lakcímmel rendelkező személy vehet részt.

5. Adatvédelem

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.

A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: szepsegoutlet@gmail.com.

Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy a jelen nyereménysorsoláshoz szükséges adatkezelést a Nemzeti Információszabadság Hatóság részére jogszabályi kötelezettségének megfelelően bejelentette, mely bejelentés a Hatóság nyilvántartásában az alábbi számon szerepel: NAIH-70290/2013

6. Egyéb rendelkezések

Jelen hivatalos Játék- és adatkezelési szabályzat a www.openbudapest.hu internetes oldalon érhető el.

Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.

Budapest, 2018. április 18.